Termőföld Értékelés

Image

TERMŐFÖLD ÉRTÉKELÉS


Alkalmazott módszerek, alapelvek.

A termőföld értékelésére, döntően az alábbi módszerek alkalmazhatóak:

1. piaci adatok összehasonlításán alapuló értékbecslés

2. hozam alapú értékbecslés

3. a közvetlen területi alapú támogatás figyelembevételével számított,hozam alapú értékelés (csak termőföld esetén)

4. újraelőállítási költség alapú értékelés (építmények)

5. erdő értékbecslése (a 254/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti egyszerűsített, vagy a Nyugat Magyarországi Egyetem részletes módszere szerint.

 Ad 1. A piaci adatok összehasonlításán alapuló értékelés

 Az összehasonlítás során figyelembe vesszük a piacot meghatározó különböző értékbefolyásoló elemeket.

 Ad 2. A hozam alapú értékelés az eszköz jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő költségek különbségéből vezeti le annak értékét. A termőföldre vonatkozó hozam alapú értékbecslést az 54/1997. (VIII.1.) FM rendeletben foglaltak szerint számítja a program. Az ültetvények értékének becslésénél (hozamadatok hiányában) költségalapú számítással állapítjuk meg az értéket.

 Ad 3. A közvetlen területi alapú támogatás figyelembevételével készített értékelés tulajdonképpen egy hozam alapú értékbecslés, ahol számításba vesszük az Európai Unió-val kötött megállapodásban rögzített földalapú, közvetlen támogatás mértékét és a magyar kormány által a majdani költségvetésben biztosítandó -ezt kiegészítő – támogatás a mértékét. A módszer csak a megfelelő jogszabályok megjelenése után alkalmazható!

 Ad 4. A költségalapú értékelés megközelítésének lényege az, hogy a körültekintő vásárló nem hajlandó többet fizetni egy vagyontárgyért, mint egy helyettesítő vagyontárgy előállítási költsége, amelynek hasznossága megegyezik a vizsgált vagyontárgy hasznosságával.

Az újraelőállítási költség alapú értékelésnél az eszköz újraelőállítási költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulás értékét, illetve az építmény (eszköz) funkcionális használhatóságából adódó értékcsökkenést (korrekciós értéket), majd ingatlan esetében ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi értékelésen alapuló értékét.

 Ad 5. Erdő értékbecsléseként a 254/2002. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerint „csak olyan értékelés fogadható el, amely a Nyugat-Magyarországi Egyetem, illetve jogelődjének Erdőmérnöki karán az „Erdőérték és kárérték számítás” tanfolyamon oktatott módszer szerint készült.” A fenti rendeletben foglaltak szerint egyszerűsített értékbecslés csak 500 000 Ft.-os erdő értékhatárig lehetséges.

 Termőföld értékbecslésére jelenleg a piaci összehasonlító és a hozam alapú módszer alkalmazható. A szántó művelési ágnál – a gabona, olajos magvak és rizs termelése esetén (amelyet területi alapon támogat az EU), az EU-megállapodás hatályba lépésével a piaci módszer, a hozam alapú, és közvetlen területi alapú támogatás figyelembevételével készített hozam alapú módszert kell alkalmazni.

Térkép

Üzenet

Keressen bennünket!

©2024 PLÁNe Mérnökiroda • Minden jog fenntartva! • Készítette Kruller Dániel

Keresés