Eszközértékelés

Image

ESZKÖZÉRTÉKELÉS

Gépek, berendezések, eszközök értékelése

Az eszközértékelés
Eszközértékelés – ingatlan értékelés egyezések-eltérések

Megkülönböztető jegyek:
–              az értékelés tárgya
–              az értékelési módszerek alkalmazása
–              az értékelési munka sajátosságai

Az eszközök általános jellemzői

Használati értékhez kapcsolódó jellemzők

–              heterogén állomány, nagy mennyiség és választék
–              funkcióellátásra specializálódott kialakítás
–              változatos tartozékok, kiegészítő elemek
–              változatos tulajdonság skálák és mérőszámok
–              rövidebb életciklusok, változatos életgörbék
–              variálhatóság, kombinálhatóság és flexibilitás

Értékhez kapcsolódó jellemzők

–              vegyes értékskálák
–              gyors, változó karakterisztikájú és indítékú értékvesztés
–              áttételes és rejtett gazdasági hatások
–              nagy szórású, instabil piaci értékek

Az eszközök értékének összetevői
Alapegység értéke
Telepítési, installációs ráfordítások
Tartozékok értéke
Használati feltételek biztosításának ráfordításai
Az eszközök csoportosítása az értékeléshez 
A jellemző eszközcsoportosítások

Csoportosítási ismérvek:

–              megrendelő előírásai
–              ingatlanhoz kapcsolódás jellege
–              használati érték jellemzők
–              gazdasági érték jellemzők
–              működési környezetbe integráltság mértéke
–              piacképesség
–              értékállóság

A legjobb hasznosítás feltárása:
–              alternatív hasznosításra alkalmasság vizsgálata
–              az alternatív hasznosítás gazdasági paraméterei
Értékelési módszer kiválasztásának szempontjai:
–              az értékelés tárgyának megfeleltetés
–              értékelés céljának kiszolgálása
–              információs bázis lehetőségeinek figyelembevétele

Költség bázisú módszerek sajátosságai

Előnyök
–              normatív (elsődlegesként ajánlott)
–              a legtöbb eszközre alkalmazható
–              eszköz-specifikusan finomítható
Hátrányok
–              áttételes az értékképzés (érték/használati érték ekvivalencia hipotézis)
–              nem piackonform
–              munka- és információ igényes
–              az eszköz mély szakismeretét igényli
A helyettesítési költség

Helyettesítési költség számítása:
–              funkciót kielégítő eszközre  => pótlási költség
–              reprodukált eszközre => újraelőállítási költség
A fizikai értékcsökkentő tényezők
A funkcionális értékcsökkentő tényezők
A stratégiai értékcsökkentő tényezők
A gazdasági értékcsökkentő tényezők

Piaci bázisú módszerek sajátosságai

Az alkalmazhatóság feltételei
A piaci módszer jellemzői:
Előnyök
–              közvetlen, piackonform érték
–              kevesebb eszközismeretet kíván
–              munka- és információ igénye közepes
Hátrányok
–              alapos piaci tájékozottságot igényel
–              az eszközök alapértékére mértékadó
–              elsődleges módszerként szelektíven használható
–              másodlagos piaci információ függő

A piaci érték tartalma
Összehasonlítási szempontok
–              funkcionális és műszaki jellemzők
–              avultsági állapot
–              értéktartalom
–              piacképesség
–              egyéb, eszköz-specifikus szempontok
Jövedelem bázisú módszerek sajátosságai
Az alkalmazhatóság feltételei
A jövedelemtőkésítés jellemzői:
Előnyök
–              minimális eszközismeretet kíván
–              alacsony munka- és információs igény
–              nincsenek dimenzionálási feladatok
Hátrányok
–              áttételes az értékképzés
–              részlegesen piackonform
–              jelenlegi állapot extrapolációja
–              spekulatív és szubjektív elemei jelentősek
–              kevés eszközre értelmezhető

Az eszközök jövedelmének meghatározása
Eszközjövedelmek vizsgálata:
Forrásuk szerint
–              önállóan, csak az eszköz által előállított
–              felosztott, az eszköz vertikum által előállított

Jellegük szerint
–              közvetlen (az eszközhasználat ellenértéke)
–              közvetett (az eszközzel előállított termék ellenértéke)

Az értékkialakítás
A direkt tőkésítési ráta (OAR) meghatározása:
–              makrogazdasági mutatókból levezetve
–              piaci tapasztalati megtérülési idők alapján
–              ismert hozamrátával (YR) helyettesítés
Információforrások
Adatszolgáltatás
Helyszíni szemle
Külső adatbázisok
Szakértő bevonása

Térkép

Üzenet

Keressen bennünket!

©2024 PLÁNe Mérnökiroda • Minden jog fenntartva! • Készítette Kruller Dániel

Keresés